Profil

Spoločnosť KING SECURITY, s.r.o. bola založená 18.04.2012.

Naša hlavná náplň služieb je zameraná na prevádzkovanie poplachového systémusbs štúrovo slúžiaceho na hlásenie narušenia chráneného objektu - stredisko registrácie poplachov, v súlade so zákonom 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.


Poskytujeme 24 hodinovú ochranu majetku a osôb s pôsobnosťou v Štúrove a jeho okolí:

  1. Naši zamestnanci svoje skúsenosti nadobudli aj dlhoročnou službou v štátnych bezpečnostných zložkách.
    • Prevádzkujeme poplachový systém: sústavu elektrických alebo iných pevne zabudovaných predmetov na chránenom objekte, ktorý vyvolá svetelný, zvukový a iný signál, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu.
  2. Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb – pri športových a kultúrnych podujatiach, mítingoch, zhromaždeniach ale aj na trhoviskách, jarmokoch, burzách a podobne
  3. Vypracúvanie plánu ochrany

Naša spoločnosť zabezpečuje ochranu osôb i majetku podľa potrieb klientov a možnosti SBS a to od spracovania plánu ochrany (objektu) až po samotný výkon ochrany a to či už fyzickou ochranou alebo prevádzkovaním zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prípadne spojením fyzickej ochrany so zabezpečovacím alebo poplachovým systémom.
Pred samotnou realizácou ochrany objektu sa vykonáva fyzická obhliadka objektu za účasti klienta (klientov) za účelom presného definovania potrieb klienta, a stanovenia potrebného technického zabezpečenia objektu a následného navrhnutia spôsobu ochrany zo strany našej spoločnosti. Po splnení podmienok ochrany objektu zo strany klienta i našej spoločnosti sa pristupuje k podpísaniu zmluvy o výkone SBS a samotného výkonu ochrany objektu.
Pri výkone ochrany osôb i majetku sa využíva osvedčená taktika ozbrojených zložiek a najmodernejšia technika ochrany.sbs sturovo counter


sbs Štúrovo